Tobaksrök i 20-talshus

Hej!
Fråga gällande innertak på nedanvåning: Vi renoverar ett 20-talshus som blivit starkt inrökt av tobak. Det har gjort stor skillnad att ta bort alla ytskikt, men dagar med fuktig eller varm luft kan lukten av rök fortfarande tränga fram.

Efter att på bottenvåningen ha tagit bort de gipsskivor som satt som innertak tidigare finns det nu ett lager med tretex och där under lera med vass. Vi har låtit tretexen sitta och reglat upp för att sätta pärlspont, men nu fått frågan om vi inte ska måla en omgång med spärrfärg på tretexen eftersom pärlsponten kommer att släppa igenom eventuell rökdoft som sitter kvar i tretexen. Samtidigt har vi fokuserat på att byta ut material från tidigare 70-talsrenovering mot genomgående diffusionsöppen isolering och färg. Förstör vi allt om vi målar med spärrfärg? Är ozon eller något annat bättre alternativ?

Svar:

Tretex är en porös träfiberskiva som har isolerande och ljuddämpande egenskaper. Många upplever att den i äldre hus, framförallt om de har stått ouppvärmda, kan avge lukt när den blir fuktig och varm. Lukter som har satt sig i material kan vara svåra att komma till rätta med, även om de målas över eller byggs in under nya skikt. Ozonbehandling ger snabb effekt men långsiktigt kan det vara nödvändigt att byta materialet. Om konstruktionen är frilagd kan man passa på att ta bort tretexskivorna, från isoleringssynpunkt har den mycket marginell effekt i ett mellanbjälklag. Om det finns behov att ljudisolera kan man återmontera ny tretex men tunga material som gips ger bättre effekt.