Tjäragenomslag på skorstenen

Frågeställare: Cecilia
Jag har putsat skorsten med kalkbruk, men tjäran tränger igenom. kan man spärra tjäran innan man kalkmålar?

Svar:
Jag kan inte förstå annat än att skorstenen läcker. Ibland kan man täta genom att foga om den med lerbruk så djupt som möjligt. Det är risk att skorstenen är i dåligt skick så att den måste tätas genom dragning med keramiskt bruk eller lera. Mycket tjära tyder på olämplig eldningsteknik, sannolikt snålt med luft. Är skorstenen besiktad, om inte så låt göra det, en säkerhetsåtgärd.