fbpx

Tio bud för god byggnadsvård

Använd traditionella material och metoder! Hade det varit plastfärg här, så hade trettio år utan underhåll lett till katastrof. Nu finns det gott hopp. Visst har den gamla färgen vittrat bort, virket har grånat och spikar och hörnjärn rostat – men inget ä

Restaureringens grundregler kan få formen av trossatser, på gott och ont. De är inga oemotsägliga bud att slå i huvudet på folk som svar på frågor. Men de kan vara till god hjälp för den som vårdar hus eller söker en framkomlig väg i en problematisk om- eller tillbyggnad. Kring dessa regler finns sedan länge i vårt land en allmän uppslutning, de är så att säga etablerade sanningar.

1. Låt inte huset förfalla

Se regelbundet över tak och takavvattning. Rätta till takpannor som kommit på sned. Håll rent i hängrännor, stuprör och lövfällor. Håll ett öga på fönster och dörrar: de ska gå fritt i karmen, lås och haspar får inte kärva. Smörj gångjärnen! Ta fram hyveln om det behövs – det arbete du lägger ned på fönstret i dag har du igen flera gånger om i morgon.
Se till målningen på fasad, fönster med mera. Solen tar hårdast på sydsidan, och där kan du behöva underhålla med tätare intervall. Titta till grunden: att ventilerna fungerar, att marknivån inte är för hög. Låt inte buskar och träd komma för nära!

Fotograf/Illustratör: Anders Franzén

2. Använd traditionella material och metoder

De traditionella materialen är billiga – framför allt om man räknar med livslängden – och lätta att begripa sig på. Lita på att det som faktiskt fungerat i hundratals år är bra för ditt gamla hus: tegelpannor, rödfärg, kalkbruk, linoljefärg med mera.
Nya material är kanske bra för nya hus…

Dokumentera vad du gör med ritningar eller foton. Huset från 1880-talet moderniserades med enluftsfönster på 1970-talet. På 1990-talet fick det nytillverkade fönster med samma mått som de ursprungliga. En misslyckad ansiktslyftning opererades bort, och hu

3. Låt huset vara med och bestämma

Det gäller först och främst de stora dragen. Du som just köpt ett äldre hus – nollställ dig, pröva husets egen planlösning innan du tvingar på det en modern vision. Förutom badrummet brukar de flesta funktioner kunna inrymmas utan alltför stora ingrepp. En förståndigt gjord tillbyggnad kan vara ett bra alternativ.
Budet gäller även i smått. Var de gamla, skadade fodren eller knutbräderna av hyvlat virke så ska du använda hyvlat också till de nya. Var de sammansatta på ett tidstypiskt sätt, så gör de nya likadant !

Fotograf/Illustratör: Anders Franzén

4. Tänk efter, ta dig tid

Om du just köpt huset: bo i det en tid innan du gör om allt. Kan du rusta ett rum i taget – gör det. Du lär dig efter hand vad du och huset klarar av. Förhasta dig inte, eftersom vissa misstag inte kan repareras.Du som haft huset länge: ta reda på vad som är den rätta metoden för vad som behöver göras. Det gamla huset tål oftast att vänta ett halvår, tills du vet säkert hur du ska gå fram.

5. Fråga om råd – på flera ställen

Tro inte att du ensam kan allt! Tro inte att den byggmästare du frågar först kan allt! Ta in priser från flera, be om referenser och ta en noggrann titt på dem. Fråga deras tidigare kunder.
Den hantverkare som säger ”det går inte” menar ofta ”jag kan inte” eller ”jag vill inte”… Den som däremot säger ”vi försöker, jag vill lära mig” är av det rätta virket. I nybyggnadssektorn har alla tvärsäkra svar på varje fråga, och det finns alltid en standardlösning. Inom byggnadsvården finns det i stället ofta flera vägar att gå, och samma fråga till två personer ger kanske olika svar. Därför måste du skaffa dig mera kunskap, så att du kan ställa rätt fråga. Läs alla handböcker du kan komma över, och utnyttja gratis rådgivning hos länsmuseum och stadsarkitekt.

6. Planera

Både små och stora byggen sparar pengar på planering. I ett gammalt hus kan man kanske bevara originaldelar av hög kvalitet, eller åtminstone det gamla utseendet, om man planerar förståndigt. Ett måttbeställt fönster kostar ju sällan mera än massproduktionen, men får högre kvalitet och kan monteras med mindre kringarbete – men har längre leveranstid. Men vad betyder ett par månader extra, för en detalj som du skall se och använda i många år? Ta in offerter, be om referenser, och beställ i god tid!

7. Bevara, återanvänd, spara

Spara allt som inte hindrar eller gör skada. Kasserar du originaldelar kan det bli mycket dyrt att nyanskaffa, när du ångrar dig en vacker dag… Dörrar, beslag, lister med mera kan
återanvändas på andra ställen i huset. Ta därför loss dem försiktigt! Och är det något som du inte kan ha kvar i funktion kan du i alla fall spara det i något lämpligt förråd – kanske ändrar du dig, kanske är nästa ägare mera intresserad.
Om du trots allt inte vill behålla de gamla fönsterbågarna med blåst glas, eller en gammal dörr – sätt in en annons och skänk bort dem! Det finns oftast någon annan som behöver det du har för mycket av.

8. Kräv inte nyskick

Vänta dig inte att ett hundraårigt hus ska se perfekt ut. Acceptera att det åldrats och fått sina rynkor och gråa hår. Ett nött handtag eller en sliten tröskel kan fungera i många år än, och ser faktiskt helt naturliga ut i ett gammalt hus. Gör inte några konstlade ansiktslyftningar…
De traditionella färgerna, som rödfärg, linoljefärg och kalkfärg, är så kallade offerskikt. De bryts ned och mattas med tiden, utan att ställa till skada på sitt underlag. De har bland annat därför större variation i kulör och glans än de moderna färgtyperna. Men det är ett extra plus för den sinnlige husnjutaren.

9. Undersök hur huset såg ut från början

Leta rätt på foton av hur det såg ut förr i tiden. Ta framför allt vara på huset i sig, som källa till kunskap. Skrapa eller slipa dig ned genom färglagren, och undersök hur man målade förr. Till exempel kan gamla färgsättningar vara mycket njutbara än i dag.
Har huset byggts om? Då kan du med hjälp av gamla foton eller ritningar lista ut var dörrar och fönster ursprungligen satt, och kanske ta upp dem igen.

10. Dokumentera vad du gör

Fotografera, rita av eller mät upp före och efter en ombyggnad. Det kan vara till både nytta och nöje i framtiden! Du kan stolt redovisa din insats, men när du säljer huset kan också nästa ägare få en vink om hur det såg ut förut. Han vill kanske ha en dörr där du spikade för …

Anders Franzén

Byggnadsantikvarie med egen verksamhet i Uppsala.

1/2004

keyboard_arrow_up