fbpx

Frågeställare: M.G.
Hej, jag tar ner eternitplattorna från mitt hus byggt 1925,den gamla brädpanelen sitter kvar under, men jag har för avsikt att isolera den 12,5 cm. tjocka timmerstommen med 45 cm. cellulosaskivor,eller något annat naturmaterial.Vad finns det för alternativ,är det befogat? För enkelhetens skull vill jag ha kvar den gamla panelen under. Skall jag använda vindduk eller asfaskivor utanför cellulosaskivorna, vilken tjocklek är lämplig på luftspalten ut till den nya brädpanelen mm. svara gärna med utgångspunkt från timmerstommen och utåt. Tilläggas bör att jag samtidigt byter ut de senare ditsatta fönstren mot de ursprungliga flaggfönstren med karmtjocklek 12,5 cm. Tack…

Svar av Kerstin Eriksson:
Tekniskt är det bäst att tilläggsisolera på utsidan men det för också med sig några nackdelar. Du tappar proportionerna mot takutsprång och sockel. Ofta är den gamla panelen av högre kvalité än den nya du kan köpa på brädgården i dag. Jag har vid andra liknande hus erfarit att den gamla panelen under eternitplattorna är väldigt välbehållen och kan lämnas som det är med enkel underhållsmålning. Är den gamla panelen av god kvalitet så tycker jag du skall överväga att tilläggsisolera på insidan i stället. Det bästa är att isolera med cellulosafiber och avstå från plastfolie och använd en diffussionsöppen duk i stället. Cellulosaisolering finns framför allt som lösull av olika fabrikat vilket speciella firmor sprutar in.
Det finns två varianter av cellulosa isolering i skivor. Den ena är Thermocell träfiberisolerskiva och det andra är linfiberskivor. Dessa finns inte i den vanliga bygghandeln och kan upplevas svåra att hitta. Sök på internet efter Thermocell så kan du säkert hitta någon i din närhet som säljer denna. Linfiberisolering kan du hitta på Isolina.
Lycka till

Svar av Sven Sillén:
Enligt min mening gör du huset och plånboken en otjänst. Det är inte mycket energi att vinna på att tilläggsisolera en timmerstomme. Det man ska göra är att täta väggarna väl. Satsa i stället på vindsbjälklaget. Där går mycket värmen ut. Även fönstren skall vara täta – innerbågar mot karm. Själv gör jag nu ett experiment. Jag restaurerar en parstuga med 15 cm timmerstomme. Jag drevar springor med lindrev och lerklinar hela utsidan innan jag spikar på brädfodringen.

keyboard_arrow_up