Timmerstomme saknar hörnsten

Frågeställare: Ingrid
Fakta: bostad, byggd 1901, liggande timmer, stående panel, tät grund av kilad granit. En källare har blivit utgrävd under en tredjedel av huset, troligen vid renoveringen 1948. Granitgrunden har ersatts av en murad källargrund utmed ena gaveln och knappt halva långsidan, bjälklaget i hörnet är borttaget för att ge plats för en trappa från kök till källare, det finns dessutom en utvändig källaringång. Golvet på övre plan lutar markant mot ytterhörnet.
Fråga: äventyras timmerstommens stabilitet mm av att en hörnsten är borttagen, om så är fallet, hur åtgärdar jag detta? Den murade grunden är otät och delvis frostsprängd, (huset ligger högt men med en bergknalle högre än grunden utmed långsidan), saknar grävd dränering. Panelen har hamnat utanför den murade grunden (ser ostabilt ut) och därmed saknas sockelplanka. Taket: jag vill byta den korrigerade eterniten mot gammalt lertegel, kan det bli för tungt om jag inte åtgärdar hörnstenen?

Svar:
Hörnstenen är borta men det verkar finnas en grundmur där nu. Denna ska vara tillräckligt stabil för stommen. Kanske den inte är så – isåfall bör marken under förstärkas.
Byt till tegel som säkert har funnits där tidigare. Eterniten väger också – nästan som tegel.