Tillbyggnad till huvudbyggnad med källare

När vi bygger till med en tillbyggnad utmed hela husets väg och sedan 5m ut uppstår flera frågor.

Då den nya tekniken med isolering under platta osv i den nya delen blir lägre än naturstensgrunden i originalhuset. Vad ska man tänka på då? Vågar vi lämna det öppet i några veckor med makadamklart innan gjutning? Dräneringen kommer eventuellt lägre än befintligt hus som har tegelrör (vet ej om de fungerar) är det okej? Sedan vill de byta ut befintlig dränering samtidigt men blir frågande varför det finns ingen fukt eller annat som tyder på att det måste göras i samband med ny dagvatten dragning. Vad rekommenderar ni? Sedan ska vi armera in nya plattan mot gamla grunden eller foga emellen dem så de kan röra sig fritt? Markförhållanden är matjord (40cm), sand (40cm) och sedan lera. Någon säger vi pålar men förstår inte när befintligt hus stått där i 120 år varför ska vi ta påla och riskera att de inte rör sig (om det gör det) likvärdigt. Något annat vi även ska tänka på? Vi ser fram emot ert svar.

Svar:

Det är svårt att säga hur de olika grundkonstruktionerna står sig mot varandra på lång sikt om man inte vet mer om markförhållanden på platsen. Leran kan under vissa omständigheter sätta sig med den nya tyngden ovanpå. Gamla hus är lite elastiska med sina eftergivliga och diffusionsöppna naturmaterial. Betong är i motsats stelt och tätt. Det skulle kunna vara ett motiv att inte fästa den nya plattan i den gamla grunden. Beträffande dränering är det svårt att ha en åsikt utan att veta mer. Men om den gamla grunden är helt torr och inte har sättningar kanske man kan avvakta med dränering runt gamla huset och ordna med anslutningsrör till den nya om det skulle bli aktuellt i framtiden.