Tillbaka till antikens sanna skönhet

Fulländad symmetri i Villa Rotonda, belägen i utkanten av staden Vicenza i Norra Italien. FOTO: ANNA LOKRANTZ

ANDREA PALLADIO (1508–1580)

Den italienske arkitekten Andrea Palladio var starkt knuten till området Venetien, framför allt städerna Vicenza och Venedig. Här finns fortfarande många av hans byggnader kvar.

Palladio studerade antikens byggnader i Rom, Provence och södra Italien. Han bistod vid den första italienska översättningen av Vitruvius byggnadslära och var mycket influerad av denne. Med avstamp hos Vitruvius, ville han skapa lagar för byggnadskonsten i antik anda. År 1570 trycktes hans bok »Fyra böcker om arkitekturen« som tar upp utformningen av byggnader ur olika aspekter såsom material, proportioner, mått, planlösningar och dekorativa element. Han behandlar även vägar, broar och torg. Boken utkom på svenska första gången 1928.

Andrea Palladio, avporträtterad 1576. Hans böcker finns översatta
till svenska år 1928, med förord av Martin Olsson. FOTO:PALLADIOMUSEUM/WIKICOMMONS

Ändamålet med Palladios bok var enligt honom själv att ge så mycken klarhet åt de saker inom arkitekturen som här behandlas, att de som kommer efter mig, skola
kunna, om de använda sin begåvning och följa mitt exempel, med stor lätthet föra sina byggnaders överlastade prakt tillbaka till antikens sanna skönhet och harmoni.

Hans gärning som arkitekt omfattar olika typer av byggnader. Framför allt ritade han palats och villor till de adelsfamiljer som fanns i Venetien. Villorna fick ofta centralanläggningens form, det vill säga med ett stort rum i mitten och de övriga rummen symmetriskt ordnade runt omkring. Fasaderna utfördes ofta släta med stora, från sockel till tak gående kolonner i form av tempelgavlar. De dekorativa elementen var få, och byggnadens huvudform och konstruktiva indelning det viktigaste.

Anna Lokrantz, bebyggelseantikvarie