fbpx

Tilläggsisolering invändigt av trästomme med tegelfyllning

Frågeställare: Ulf Robertson
Håller på att totalrenovera ett hus med 6 st fd kalkarbetarbostäder som skall göras om till en enfamiljsbostad och skall tilläggsisolera invändigt. Väggen består från utsida av träpanel tegel murad mellan stolpar och putsad insida. Vad skall jag andvända för material som isolering bygga ny innervägg med fuktspärr eller finns det något annat?

Svar:
På beskrivningen låter det som att det är ett korsvirkeshus med tegel- eller lerstensfyllning. En så tung och temperaturlagrande stomme är normalt bäst att isolera utvändigt. En invändig isolering gör att stommen blir kall och eventuella otätheter och hög luftfuktighet kan ställa till problem. En invändig lerklining som vindtätar och samverkar bra med materialen, kompletterad med en måttligt tjock hygroskopisk isolering på insidan kan visserligen fungera men åtgärden bör föregås av besiktning av en erfaren hantverkare/konsult som kan byggnadsvård. Kontakta ditt länsombud som vet vem du kan vända dig till i din region.

keyboard_arrow_up