fbpx

Tilläggsisolering

Frågeställare: err

Det gäller ett gammalt timmerhus i Hälsingland.
En glasveranda utbyggd vinkelrätt ut från timmerbyggnaden byggdes in och sågspånsisolerades för c:a 90 år sedan. Isolerinstjockleken är c:a 10 cm. Den liggande ytterpanelen har torkat ihop så pass att det läckt ut en okänd mängd sågspån under de senaste 20-25 åren.
Har nu för avsikt att tilläggsisolera aktuell utbyggnad med 2×45 mm gullfiber eller liknande.
1. Bör man ha diffusionsspärr som i så fall blir liggande mellan den nya isoleringen och befintlig yttervägg? Vilket material i så fall?
2. Resultatet av den utvändiga tilläggsisoleringen blir utvändiga fönstersmygar på c:a 13 cm. Kan några problem förutses p.g.a. detta?

Svar:
Som byggnadsvårdare skulle jag aldrig tilläggsisolera en glasveranda på en Hälsingegård. Det kommer att se tokigt ut med djupa utvändiga fönstersmygar och förvrängda proportioner. Dessutom är ju glasverandor mest av glas och därmed lönar det sig inte att tilläggsisolera väggarna.

Du kan däremot uppdatera den befintliga isoleringen med (utifrån) ny eller renoverad panel, vindpapp, cellolusaisolering och inre väggbeklädnad. Undvik mineralull och därtill nödvändiga plastskikt i detta hus. En kardinalsregel inom byggnadsvården är att använda material med samma tekniska egenskaper som huset i övrigt, dvs hygroskopiska material som tillåter och klarar långsam fuktvandring.

keyboard_arrow_up