fbpx

Tilläggsisolera vind på hus från 1918?

Vi funderar på att tilläggsisolera vår vind som idag har spån som isolering. Vi har mätt och det ligger ungefär 21cm på det djupaste stället och runt 10 cm på det grundaste (intill väggarna). Vi har funderat på lösullsisolering av cellulosa då vi förstår att isoleringen behöver vara hygroskopiskt pga självdrag. Är detta det bästa alternativet? Vi funderar också på om det är värt att ta bort en del av den befintliga spånet för att göra plats för cellulosaisoleringen. Vi funderar på att ha ca 30cm totalt, räcker det?

Vidare så är vi lite villrådiga kring skorstenen. Idag har vi på vån 1 i huset plats för två kakelugnar som tyvärr togs bort på 50-talet och som vi gärna skulle vilja sätta tillbaka. Vi måste provtrycka och kontrollera skorstenen innan detta kan ske, och vi funderar på ifall det är något speciellt vi behöver tänka på när vi isolerar kring murstocken?

Svar:

Att tilläggsisolera vindsbjälklaget är bland de mest effektiva energisparåtgärder man kan göra, det är relativt billigt och enkelt att göra. Sågspån och kutterspån isolerar inte riktigt lika bra som modern cellulosaisolering av trä- eller pappersfiber och isoleringstjockleken kan då ökas något, alternativt helt bytas till cellulosafiber. 30 till 35 centimeter är ett riktvärde. (Läs mer i artikeln Tilläggsisolera men inte för mycket). Tabell för de olika isoleringsmaterialens isoleringsvärden och även miljöbelastning finns i Energiboken. Passa på att se över vindtätheten mot bostadsvåningen för att minska luftrörelser och luftläckage, det bör ligga en vindpapp- eller -duk under isoleringen, ju tjockare isolering desto viktigare med täthet. Runt skorstenar och i byggnadsskarvar kan det bli glipor genom temperaturrörelser som behöver tätas eller drevas, annars kan varm och fuktig luft från bostadsrummet pysa upp på den kalla vinden och kondensera där. Murstocken på vinden skall inte isoleras, det är tvärtom bra om den ger ifrån sig spillvärme som håller vinden torr under den kalla årstiden. Det är också ett av skälen att inte sätta in isolerade rör i skorstenspiporna vid en eventuell renovering. Traditionell säckdragning med lerbruk är billigast men kräver rengöring (borstning) av piporna för att fästa bra. Det är även det mest underhållsvänliga. Idag används även glidgjutning med keramiskt material som dock i motsats till skorstenen blir oelastiskt och genom sin täthet minskar skorstenens förmåga till uttorkning.

keyboard_arrow_up