fbpx

Tilläggsisolera reveterat hus från -35

Hej!
Är spekulant på ett ursprungligen reveterat kataloghus från -35. På 80-talet klädde man in det i mexitegel som putsades tunt. I originalhandlingarna står att fasaden är uppbyggd som följer: ” 3” spåntad plank som diktas och beklädas med papp, spräckpanel, rörning, trådduk och puts. Invändigt beklädas väggarna med treetex.”
Jag vet dock inte om man tilläggsisolerade på 80-talet eller hur nuvarande fasad är uppbyggd, då vi ännu endast suktar efter huset och inte har tillträde. Inför ett ev framtida köp vill vi dock vara pålästa hur möjligheterna att återställa fasad ser ut och kunna kontakta fasadfirma för offert.

Därför undrar jag nu: om man tar ned mexiteglet (som bygger mkt och gör att fönstret sitter som gluggar ca 15 cm in) och gör om fasaden- hur ska man då gå tillväga? Hur mycket brukar man ha ”skalat bort” innan man satte mexitegel? Hur mycket ska man ta bort denna gång? Ska man passa på att tilläggsisolera och isf hur, var och med vad? Om inte- hur kallt blir huset egentligen? Är det kalkputs som gäller eller kan man fundera på kc-puts?

Svar:

Till att börja med rekommenderar jag att ni skaffar Energiboken som ger vägledning för alla energisparåtgärder när ni väl blivit husägare. Har ni läst den så blir ni bättre beställare och är inte utlämnade till olika konsulters och företags ibland alltför omfattande förslag.

Fundera noggrant innan ni river ned en tilläggsisolering. Det är den energiåtgärd som normalt är dyrast och om den funkar bra kan man överväga att flytta ut fönstren i fasadlivet och putsa eller slamma fasaden för att återskapa den ursprungliga karaktären. Att riva en fungerande isolering är faktiskt också något av ett resursslöseri. Om ni trots det, eller av andra skäl behöver ta bort isoleringen så är den normalt monterad direkt på den gamla putsen. 1935 användes vanligtvis kalkputs.

keyboard_arrow_up