fbpx

Tilläggsisolera reveterat hus från -35

Hej!
Är spekulant på ett ursprungligen reveterat kataloghus från -35. På 80-talet klädde man in det i mexitegel som putsades tunt. I originalhandlingarna står att fasaden är uppbyggd som följer: ” 3” spåntad plank som diktas och beklädas med papp, spräckpanel, rörning, trådduk och puts. Invändigt beklädas väggarna med treetex.”
Jag vet dock inte om man tilläggsisolerade på 80-talet eller hur nuvarande fasad är uppbyggd, då vi ännu endast suktar efter huset och inte har tillträde. Inför ett ev framtida köp vill vi dock vara pålästa hur möjligheterna att återställa fasad ser ut och kunna kontakta fasadfirma för offert.

Därför undrar jag nu: om man tar ned mexiteglet (som bygger mkt och gör att fönstret sitter som gluggar ca 15 cm in) och gör om fasaden- hur ska man då gå tillväga? Hur mycket brukar man ha ”skalat bort” innan man satte mexitegel? Hur mycket ska man ta bort denna gång? Ska man passa på att tilläggsisolera och isf hur, var och med vad? Om inte- hur kallt blir huset egentligen? Är det kalkputs som gäller eller kan man fundera på kc-puts?

Svar:

Från energi- och miljösynpunkt kanske det inte är lämpligt att ta bort en fungerande tilläggsisolering. Men hus med mexitegel lever farligt numera, ungefär som putsreveterade 30-talshus på 80-talet 🙂 Från kulturhistorisk synpunkt kan man dock argumentera för ett återställande. En kompromiss kunde vara att slätputsa mexiteglet och flytta ut fönstren i fasadlivet för att efterlikna den ursprungliga karaktären.

Om ni trots det väljer att ta bort tilläggsisoleringen så brukar den gamla putsen sitta kvar under men lagningen efter ytterfasadens infästningar kan bli ganska omfattande. Och dörr/fönsterfoder är oftast inte kvar. En ny tilläggsisolering sparar visserligen energi men en reveterad plankstomme med trätex på insidan är värmetrög och vindtät och tilläggsisolering brukar vara svår att räkna hem privatekonomiskt. Det finns andra mer lönsamma sätt att spara energi, läs mer i Energiboken.

keyboard_arrow_up