Tilläggsisolera gavlar i stenhus

Frågeställare: Håkan
vårt gamla putsade hus med tegelstomme är väldigt kallt på övervåningen. Nu har vi isolerat taket och funderar på vad vi kan göra på gavelväggarna där mycket värme försvinner ut.

Då det bara är enkel tegel på övervåningen till skillnad från dubbel tegel med luftspalt på nedervåningen skulle jag vilja kompensera detta på övervåningen med att isolera på insidan med 5-10cm lättbetong direkt på den befintliga putsade insidan. Eftersom ytterväggen på nedervåningen med dubbel tegel och luftspalt inte har fuktproblem tycker jag inte denna extra isolering skulle påverka ytterväggen på övervåningen så att den lättare drabbas av fuktproblem, eller tänker jag fel?
Samtidigt tycker jag denna typen av extra isolering känns bättre än att bygga luftspalt, stenull, diffusionsspärr och gips.

Tacksam för att höra era åsikter i denna frågan
Med vänlig hälsning

Svar:
Ditt förslag att komplettera med en lättbetongvägg fungerar bra. Ett annat alternativ är att du kompletterar med en träullsskiva (träullit). Dessa två materialalternativ är likvärdiga ur isoleringssynpunkt. Båda kan förses med puts och kan inte vålla några fuktproblem.
Lycka till