Tetzlaffska huset i Vaxholm

Län: Stockholm
Ort: Vaxholm
Datum: 03-04-2014

Rivningslov har lämnats för ett 1700-talshus mitt i Vaxholm – Tetzlaffska huset i korsningen Torggatan-Trädgårdsgatan. Byggnaden är sedan tidigare utpekad som särskilt kulturhistoriskt värdefull i en inventering och i slutet av 1970-talet föreslogs att byggnaden skulle förses med någon typ av skydd. Så har dock inte skett och nu hotas huset av demolering. Tråkigt Vaxholm!

Externa länkar
1700-talshus mitt i Vaxholm rivs