fbpx

Telinska magasinet

Län:Skåne
Ort: Trelleborg
Datum: 05-09-2012

Uppdatering jan 2016: Planerna på höghus är nu historia och istället planerar fastighetsägaren Tommy Qvarfort att skapa en saluhall av Telinska Magasinet. Så ska en slipsten dras. Vi önskar stort lycka till med det spännande projektet. /PS
Telinska magasinet riskerar att rivas i och med planerna på två nya höghus i kvarteret Herkules. Huset är ett av Trelleborgs äldsta, byggt i mitten av 1800-talet. Föreningen Gamla Trelleborg har i en skrivelse till kommunen ställt sig starkt kritiska till förslaget. Byggnaden är försedd med kulturhistoriskt skydd i gällande detaljplan. Läs mer i länken nedan.

Uppdateringar
15-01-2014
I et nytt förslag bevaras Telinska magasinet och byggs om till saluhall och en biograf byggs i markplan i ett av de nybyggda husen. Någon ny detaljplan eller faktiska beslut är dock inte tagna.

Externa länkar
Kulturbyggnad riskerar rivning
Telinska magasinet kan bli en saluhall | Trelleborgs Allehanda 2 december 2015

keyboard_arrow_up