fbpx

Telefonplan, Västberga 1.1 m.fl. Midsommarkransen och Västberga, Stockholm

Yttrande över förslag till detaljplan

Vid Telefonplan, presenterar Staden ett samrådsförslag med skyskrapor, upp till 32 våningar. Projektet skulle medföra ett drastiskt skalbrott i förhållande till riksintresset LM-staden med dess enhetliga låga bebyggelse av synnerligen högt kulturhistoriskt värde.  Skyskraporna skulle också bli påtagliga i vyer på längre avstånd, exempelvis från Västerbron och därmed negativt påverka Stockholms klassiska stadssiluett, en viktig del av riksintresset för Stockholm  som helhet.

Läs hela dokumentet här

Läs mer om planerna här

keyboard_arrow_up