Tekniska nämndhuset, Kungsholmen

Län:Stockholm
Ort: Stockholm
Datum: 01-10-2013

Uppdatering mars 2016: Ur SVT Nyheter 12 mars 2016: ”Det blir ingen rivning av Tekniska nämndhuset, eftersom det blir för dyrt att flytta förvaltningarna till nya lokaler i Johanneshov.”

Tekniska nämndhuset kan rivas och bli bostäder, ett led i Stockholm stads arbete med att flytta kommunala förvaltningar från innerstaden för att frigöra attraktiva tomter för nya bostäder. Byggnaden uppfördes åren 1962-65 efter ritningar av arkitekt Nils Sterner. Entrékorridoren är utsmyckad med stengodsreliefer av konstnären och designern Gunnar Larson. Den har ”grönklassats” av Stockholms stadsmuseum – vilket innebär att den är att betrakta som särskilt kulturhistoriskt värdefull. Enligt planerna byggs Tekniska nämndhuset antingen om till bostäder eller rivs för att ge plats åt helt nya bostadshus.

Externa länkar
Planerna på 1.000 nya bostäder går om intet | SVT 12 mars 2016
Tekniska nämndhuset kan rivas och bli bostäder