Elak lukt och grundmur under golvet

Frågeställare: Missan i Rättarstugan
I vår panelade, timrade sommarstuga med torpargrund i Uppland har vi ett rum med ”elak lukt”. Rummet ligger i ett nordvästhörn av huset med fönstret åt väster och står kallt under vintern men värms upp vid storhelger. Rummet fick nya tapeter på renoveringsgips ovanpå befintliga plywoodskivor 1999. Lukten av mögel har kommit successivt. Lukten är borta för första gången på länge efter denna torra sommar. Vi trodde att fukten kom från golvet/grunden så vi rev upp golvet och fann ett modernt (50-tal), torrt kutterspånfyllt mellanbjälklag med stenullsisolering i gråa mattliknande påsar nedklämda utmed skarven mellan grund och vägg. Utmed några sidor är en tegelklack uppbyggd. Framför allt utmed norra väggen verkar den lämnats oskadad på 50-talet (se foto). Vi tror att tegelklacken suger/behåller fukt och bidrar till vårt fuktproblem. Vi gissar att fukten går upp mellan plywood och gipsskiva och ger mögel. Ska vi riva ut tegelklacken? Vad ska vi i så fall ersätta den med? Vi river ogärna väggbeklädnaden men finns det något att göra nerifrån nu när golvet är öppet?

Svar:
Det är svårt att bedömma orsaken utan närmare undersökning och det kan finnas flera skäl till skadorna. Genom era länsombud kan ni få tips på kunnig konsult.

Stengrunden tillhör en äldre konstruktion och kan absolut vara en orsak, inte minst som köldbrygga och kondensyta. Markföhållanden, eventuell marklutning mot huset, takavvattning och så vidare påverkar också. Även själva krypgrundskonstruktionen kan vara en orsak till mögel och dessutom kan felaktigt använda byggmaterial ställa till det. Undvik plast, mineralull, täta skivmaterial och täta golvbeläggningar i den här typen av hus så att fukt inte kan stängas in.

Om ni har mögel i väggen kommer ni tyvärr inte undan att riva ned väggbeklädnaden, oavsett orsak. Förslagsvis kan ni först öppna en inspektionsyta där ni mest misstänker mögel. Om det visar sig att ni måste riva och väljer att göra jobbet själva skall ni använda skyddskläder och friskluftsmask och läsa på om hur man vid mögelsanering.