fbpx

Tätning skorsten mot takbeläggning

Papptaket är dåligt på min lilla 90-åriga fiskarstuga, och läcker både här och där. Särskilt besvärligt är det kring skorstenen.
Jag behöver lägga om taket akut innan skadorna förvärras, men vet inte riktigt hur jag skall göra skarven mellan skorsten och takbeklädnaden tät.
Har ingen el framdragen, så gärna renovering med mha handverktyg.
Vad finns det för alternativ till tätning vad gäller metoder och materiel?
Är takpapp eller shingel lämpliga alternativ?
Vilket bruk skall jag använda för att putsa utsidan av skorstenen, och reparera sprickan (se bild)?

Svar:

Skorstenar som står mitt i takfallen behöver skyddas extra mycket där takfallet lutar mot skorstenen. Där samlas vatten och snö som smälter. Vattnet behöver kunna rinna undan. Brädorna på ditt tak har mest en kosmetisk funktion och gör ingen praktisk nytta. Det är snarare så att brädorna bidrar till att hålla kvar lövrester och hålla kvar fukt.

När du har tagit bort det skadade materialet så finns det självklistrande skorstenstätning man kan klistra runt foten på skorstenen med ordentligt uppvik, framför allt på ovansidan där det kan ligga mycket snö. Därefter fräser man ett spår i putsen ovanför duken och fäster en plåt med utvik på takfallet som även är vikt in i det frästa spåret så att vatten som rinner längs skorstenen fortsätter ut på plåten och inte kan tränga in i putsen. I ditt fall kan man överväga att lägga en lång plåt på ovansidan med uppviket mot skorstenen och hela vägen längs takfallet och upp över nock. Den plåten döljs sedan av takpappen som du lägger över hela taket. Det blir alltid små rörelser i mötet mellan trätaket, plåten och den murade skorstenen på grund av årstidsväxlingar, temperatur och olika fuktighet. Tänk på att plåtbeslagningen runt skorstenen skall klara dessa rörelser. På bilderna ser det ut som det står träd med grenar över taket. Det är viktigt att man håller undan löv och växtrester vår och höst.

Det finns batteridrivna fräsverktyg, om du hugger manueIlt kan putsen skadas i större bitar som sen behöver lagas.  Skorstensputsen ser ut att vara cementpaserad med ledning av rödalger och sprickbildning. Lagningar bör göras med  kc-puts eller ett hydrauliskt bruk.

keyboard_arrow_up