Täta hål i fasad från kabeldragning etc.

Hej,
Renoverar en gammal arbetarbostad från 1908 med torpargrund och träfasad. Väggar är flera lager trä och vi har tilläggsisolerat med träfiberskivor och ångbroms. Eftersom elen dras om blir det ett antal mindre hål i fasaden in i huset (från några millimeter till 2-3 cm i diameter). Fasaden är Q-märkt. Funderar nu på hur man bäst tätar dessa hål från utsidan (på insidan har hålen byggts över av nya utskikt). Tittat på någon form av snickerispackel för utomhusbruk eller kemiskt trä. Alternativt någon form av dymling men vill ju verkligen att det blir tätt. Fasaden ska sedan renoveras och målas i vår.

Svar:

Ett bra sätt är att plugga igen med träplugg. Använd gärna kådrikt virke som förhindrar kapillär sugning om fasaden är väderutsatt. I äldre timmerstommar kan man ofta se liknande pluggar efter byggställningar. Om fasaden målas med linoljefärg kan ändträet spacklas med linoljespackel före målning. Om fasaden har panel eller om det är större hål och genomföringar som till exempel äldre ventilationöppningar kan man stämma ut eller fräsa ut en lite större fyrkant och lusa i med en bit virke av samma träslag, kvalitet och årsringsriktning.