Täta fönsterkarmar med lindrev & bruk?

På min mormors gamla korsvirkeshus är både fönster och karmar i väldigt dåligt skick. Fönsterbågarna är inte original utan har förmodligen satts in någon gång under 60-70-talet. Absolut inget kärnvirke.

Hur som helst så ska fönstren renoveras men karmarna är på sina ställen i extremt dåligt skick. Karmen intill timret har varit tätat med en svart silikonfog med vanlig isolering innanför. Karmarna omgiven av denna tätning har ruttnat rejält.

Min tanke är att byta de dåliga karmstyckena och därefter täta springorna med lindrev. Sedan tänkte jag lappa springorna med antingen kalkbruk eller lerklining. Min fråga är vad jag bör använda för typ av bruk till tex. tätningen av karmarna och för lagning av sprickbildning? Delar av fasaden är lerklinade medan andra delar består av vad jag förmodar är murbruk. Går det att lägga kalkbruk/lerklining intill murbruk som en tillfällig nödlösning? Tanken är förstås att den gamla putsen ska bort, men i nuläget är det inte ett alternativ.

Tack på förhand!

Svar:

Trä och “sten” rör sig olika, mellan dessa rörelser uppstår ofta sprickor som man vill täta för att hindra främst vatteninträngning. Mellan materialen kan man som du nämner använda lindrev, främst i botten. Bäst om det är tjärat lindrev. Som murare hade jag sen valt ett tjärförstärkt lerbruk för lagning av sprickor mellan korsvirke och fönsterkarm. (Man blandar lite på känn, kanske en deciliter tjära till 10 liter färdigt bruk). Mellan karm och tegel/puts skulle jag använda samma material som i putsen, i ditt fall ett troligt kalkbruk. Är det väldigt mycket rörelser mellan de olika materialen så kan man förstärka både lerbruket och kalkbruket med en armering i form av exempelvis hästtagel.

Det tjärförstärkta lerbruket blir inte underhållsfritt så det behöver ses över kontinuerligt beroende på utsatthet.

 

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

april 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler