Tapetsering med lumppapp

En målarfirma fick 17 juli förra året i uppdrag av oss att göra vissa arbeten på vårt torp i Småland. De skulle bland annat putsa de avklädda timmerväggarna i två rum med ett tunt lager lerputs, sedan tapetsera med lumppapp och därefter måla med linoljefärg. De sa att de inte hann börja förrän i september och jag sa att bara allt är klart till nästa sommar är det OK. Nu är jobbet slutfört och vi kan konstatera att lumppappen inte sitter fast mot underlaget utan sitter helt lös med luft bakom. Av elräkningarna kan vi också dra slutsatsen att de huvudsakligen befunnit sig på torpet i november–december.
Vad är den sannolika orsaken till att lumppappen inte sitter fast? Fel lim? Att lerputsen inte fått torka tillräckligt före tapetseringen? Att de gjort jobbet vi för låg temperatur? Eller får man helt enkelt räkna med att den inte fäster?

Svar:

Det troliga är att underlaget inte har varit tillräckligt torrt och/eller att underlaget inte har varit förlimmat innan uppklistring av arken. Kylan kan också ställa till det om det varit fuktigt när det gjordes. 

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

april 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler