Tapetsering med lumppapp

En målarfirma fick 17 juli förra året i uppdrag av oss att göra vissa arbeten på vårt torp i Småland. De skulle bland annat putsa de avklädda timmerväggarna i två rum med ett tunt lager lerputs, sedan tapetsera med lumppapp och därefter måla med linoljefärg. De sa att de inte hann börja förrän i september och jag sa att bara allt är klart till nästa sommar är det OK. Nu är jobbet slutfört och vi kan konstatera att lumppappen inte sitter fast mot underlaget utan sitter helt lös med luft bakom. Av elräkningarna kan vi också dra slutsatsen att de huvudsakligen befunnit sig på torpet i november–december.
Vad är den sannolika orsaken till att lumppappen inte sitter fast? Fel lim? Att lerputsen inte fått torka tillräckligt före tapetseringen? Att de gjort jobbet vi för låg temperatur? Eller får man helt enkelt räkna med att den inte fäster?

Svar:

Det troliga är att underlaget inte har varit tillräckligt torrt och/eller att underlaget inte har varit förlimmat innan uppklistring av arken. Kylan kan också ställa till det om det varit fuktigt när det gjordes.