fbpx

Tapetsera på lersten på hus från 1800-talet

Hej!
Vi har ett fritidshus från 1800-talet I Skåne som är byggt av lersten. Vi håller på att renovera på insidan och skulle ta bort tapeter från 80-talet och det lossnade då ner till ytterväggen efter flera lager tapet och tidningspapper, dvs rakt på lerstenen på vissa ställen. Vi skulle nu vilja tapetsera och undrar om man ska använda spackel av något slag eller kanske snarare kalkbruk att putsa upp väggen med? Sedan har jag läst att man ska använda papperstapeter, stämmer det? Ska man ”grunda” väggen med något innan man kan tapetsera och vilken typ av klister ska man använda till tapeten. Vi har hört olika saker och skulle gärna vilja få några råd i denna fråga.

Svar:

För ytterväggar av lera/ lersten är det av vikt att fuktvandringen fungerar, det som man i dagligt tal benämner ”andas”, och därmed är det viktigt att man inte stänger detta genom täta skikt. Täta skikt kan vara hårda cementbaserade putser, plastfärg eller andra material som har plast i sig.
I ert fall skulle jag rekommendera att ni putsar upp skadorna med lerbruk eller kalkbruk (om det redan finns kalkbruk). Tjocklek och grovlek/ struktur på putsen är lika befintlig.
För tapetsering så skulle en papperstapet (utan plastförstärkning) skulle fungera bra. Dock är det viktigt att tapetklistret inte har någon plastförstärkning heller, det vill säga ett traditionellt cellulosa- eller stärkelse-klister.
”Non-woven” tapeter och färdigblandade tapetklister är förstärkta med olika mängd plaster och fungerar därmed sämre i samklang med era väggar.
I ett utförandeskede ska era väggar inte förbehandlas med någon ”primer” då dessa oftast har hög del plast i sig men det kan var bra att förbehandla väggen med en strykning av tapetklister innan ni tapetserar, detta då de traditionella tapetklistret har en begränsad vidhäftningsförmåga (svårt att få tapeten att fästa).
Ofta hittar man i Skåne en undertapetsering i form av tidningspapper och detta är ett bra sätt att jämna ut eventuella ojämnheter istället för att spackla (moderna spackel innehåller ofta även de plast).
Ett råd är att i ett användande-skede av rummet se till att ni inte har stora täckande möbler ut med ytterväggarna då dessa kan försämra luftcirkulationen och därmed skapa sk. mikroklimat där lokalt en hög fuktighet kan uppstå. Detta kan göra att exempelvis svartmögel kan uppstå. Detta gäller främst på vintertid då man kan uppleva en strålningskyla från ytterväggarna.
keyboard_arrow_up