fbpx

Takduk på takmasonite?

Frågeställare: fredrik
Ska byta ut befintliga betongpannor mot enkupiga tegelpannor på mitt hus från 1882. ”Originalsvallet” i form ospontade entumsbrädor finns kvar och ovanpå det spikades takmasonite på 80-talet och därpå läkt och betongpannor. Masoniten verkar vara i hyfsat skick (taket läcker ej). Frågan gäller huruvida det kan fungera att lägga takduk ovanpå den gamla masoniten?

Svar:
Det finns många olika material och konstruktioner för tak. Förutsättningarna varierar om du tex har en oisolerad vind eller paralleltaksisolering med täta skikt. Bäst är att kolla med din leverantör vilka material som rekomenderas av dem i ditt fall, särskillt om det i framtiden kan bli fråga om garantier.

Inom byggnadsvården finns annars en princip att inte ändra på fungerande konstruktioner.

keyboard_arrow_up