fbpx

Takbyte och isolering av vind i hus byggt 1921

Vi behöver byta vårt tegeltak och har spån, delvis dåliga, som undertak. Vi vill samtidigt ta höjd för att isolera vinden. Idag är detta en öppen yta på 160 kvm. Hur gör vi på bästa sätt för att lyckas med detta?

Svar:

Spåntak fungerar bra som undertak och har ett historiskt värde. Beroende på hur mycket skador det är kan man laga eller byta till råspont som undertak.

Det finns starka miljömässiga och även estetiska och historiska skäl att spara äldre tegeltak. Tegeltak är ett av de mest hållbara materialen och pannorna på ett äldre tak har klarat ”naturens laboratorium” och lämpar sig väldigt bra för återbruk. Återbruk är en väsentlig del i omställningen till ett hållbart samhälle. Dessutom är det mycket energikrävande att bränna nytt tegel med stora koldioxidutsläpp som följd. Så ta en funderare innan ni byter takpannorna och läs mer i artiklarna Hållbart taktegel kasseras och Materialhörnan – Tegeltak.

Beträffande vindsinredningen står allt väsentligt i artikeln Vindsisolering och vindsinredning.

keyboard_arrow_up