fbpx

Tak och vattenavrinning funkisvilla

Någon gång på 1980-talet har fasaden tilläggsisolerats och putsats med en för tiden en
typisk grov puts. I och med detta hamnade gesimsen som leder vattnet av taket ovanför yttervägg vilket lett till att vatten läckt innanför putsen och ner på fönstren som i sin tur börjat ruttna och är idag i så pass dåligt skick att de behöver bytas ut. Riskkonstruktionen som gesimsen innebär behöver åtgärdas/bytas ut. Frågan är vad man gör?

Taket saknar avluftning och därmed är värmegenomslaget mycket stort. Taket är därmed nästan alltid torrt. Snö smälter och rinner ut i gesimsen där det i sin tur fryser och spränger. Huset läcker mycket värme vintertid och inomhusmiljön är väldigt varm sommartid.

På förslag har vi att lyfta taket 50mm och därmed få en luftning av konstruktionen, lägga plåt och låta taket gå ut över gesimsen där vattnet ska rinna ner i för dagen vanligaste hängränna.
Skulle ni säga att det finns pålitliga alternativ till detta som skulle lira bättre med husets karaktär och form?

Svar:

Gesimsrännor är eleganta och tidstypiska men tyvärr tekniskt bristfälliga eftersom vattenläckor inte syns bakom inklädnader och kan förorsaka stora skador innan de upptäcks.

Förutsatt att takpappen på själva taket är tät är orsaken till skadorna läckage från simsrännan. Och det är oavsett om taket är varmt eller kallt, smältvatten förekommer vårvarma dagar genom solstrålning även på välisolerade och luftade tak och avrinningen skall tåla att det fryser till vid sådana tillfällen. Problem uppstår när vattnet inte rinner undan och tyvärr är det i jämförelse med en vanlig hängränna eller takfotsränna, svårt att se om allt står rätt till i en simsränna eftersom det kan läcka ned vatten i inklädnaden under själva ränndalen och rinna vidare och ställa till skador utan att det syns vid själva läckan.

Det är nog inte fel att höja taket en smula, främst för att få in lite mer isolering men den viktigaste åtgärden är att se över simsrännans konstruktion, ränndalen skall ligga utanför fasadlivet, den skall vara lätt att hålla ren och det får inte finnas ojämnheter och skarvar som stoppar upp avrinningen. Och framförallt bör inklädnaden konstrueras så att man kan se var det läcker och inte riskerar följdskador på fasaden. Till exempel genom en svagt utåtlutande inklädnad med diskret dränering.

Utseendemässigt är den eleganta gesimsrännan viktig för husets arkitektur. Rådgör med en erfaren plåtslagare eller kanske med grannar som har samma konstruktion och hur de har löst problemet.