Frågeställare: Stefan
Hej! Vi ska snart återuppbygga ett timmerhus i 1 1/2 plan från 1860. Nytt åstak kommer att behövas byggas med limträbalk som mittås och högben (45×220 + 220). Yttertaket kommer kläs med befintliga tegelpannor men hur ska vi bygga resten av takkonstruktionen innåt? Vi vill isoleringsmaterial som har fuktbuffrande egenskaper och diffusionsöppna tätskikt. Behövs luftspalt? Vi ska snart beställa material och får inte så mycket stöd i alternativa byggnadstekniska lösningar.

Svar:
Du kan kontakta dina länsombud och få tips om hantverkare som är vana att arbeta med den här typen av konstruktioner. Ert hus befinner sig ju lite i gränslandet mellan nytt och gammalt, kanske det är en orsak att ni får tveksamt stöd? När man inredde vindar förr behöll man ofta vindar vit takfoten (kattvindar) och i nock (hanbjälksvind). Fördelen är att de är inspekterbara och fungerar som en klimatbuffert. Om man har en luftspalt mellan kattvind och hanbjälksvind så sker en bra luftväxling. Beroende på hur tätt ert hus blir kan ni ha ventiler eller springor vid takfoten och gavelventiler i högst upp i gavlarna.

Beträffande isoleringen så finns lös cellulosaisolering som kan sprutas in utan fuktspalt. På insidan av isoleringen skall ni ha en ångbroms och innanför det kan ni montera panel eller det vägg-/takmaterial ni väljer. Men rådgör först med tillverkaren och berätta hur konstruktionen ser ut. Företag som levererar cellulosaisolering hittar du bland annonsörerna i Byggnadskultur.