fbpx

Piteå

Starbiografen i Roknäs

Uppdatering dec 2016: Ur kommunens sammanträdesprotokoll 2016-03-17 läser vi “Samhällsbyggnadsnämnden förelägger XXXXXXX att senast 2016-11-30 riva Starbiografen på fastigheten Roknäs 89:5. Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutet med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) 11 kap. 21 §.

Läs mer
Meny