Östhammar

Källörsskolan

Förfall/Rivningshot. Källörsskolan i Östhammar, som uppfördes som societetshus 1885 under badortsepoken, står idag helt utan underhåll. Den kulturhistoriskt intressanta byggnaden, som en gång var ortens stolthet, hotas nu av förfall och rivning. Istället för att väcka den gamla pärlan till liv planeras för ett nytt hotell på tomten. Det är anmärkningsvärt att politikerna inte ser värdet av byggnaden – som skulle kunna räddas om bara viljan fanns…

Läs mer