Norrbotten

Laponia

Laponia består av fyra nationalparker och har höga geologiska, ekologiska och kulturella värden i en storslagen natur. Sedan förhistorisk tid är Laponia befolkat av samerna och ett av de bäst bevarade exemplen på nomadområden i norra Skandinavien.

Läs mer

Svartöstaden

I Svartöstaden, Luleå, står ett stort antal bostadshus och förfaller. Svartöstaden kom till i slutet av 1800-talet då fattiga arbetare i hamnen och på sågverken i närheten byggde egna träkåkar till sina familjer. Stadsdelen är riksintresse för kulturmiljövården sedan 24 år som en unik och välbevarad arbetar- och kåkstad. Svartöstaden är numera landets enda kåkstad som i stort sett är bevarad intakt. Trots detta står flera av kommunens hus och förfaller…

Läs mer