fbpx

Lidingö

Gamla Lidingöbron

Gamla Lidingöbron är en unik fackverksbro i stål med nitade förband som byggdes mellan 1917-1925. Denna typ av stålbroar uppfördes endast i en begränsad period i slutet av 1800-talet fram till i början av 1900-talet vilket gör att de som finns kvar är extra värdefulla. Bron är tillsammans med gamla Årstabron från 1929 ensamma om den vackra bågkonstruktionen av stålfackverk, Sichelbåge. (Den senare är stadsägd och byggnadsminne).

Läs mer

”Slottet” på Storholmen

Rivningshot. Det så kallade ”Slottet” på Storholmen utanför Lidingö hotas av rivning. År 1917 uppförde bankiren Gunnar Kassman, finansmannen Ivar Kreugers närmaste man, en slottsliknande villa i klassicistisk 1700-talsstil med 24 rum, och två anslutande flyglar förbundna med loggior. Huset är klassat som kulturhistoriskt oersättligt…

Läs mer
Meny