fbpx

hotat

Tidstypisk gårdsbebyggelse i Odinslund, kv Ubbo

Rivningshot. Två äldre hus i Odinslund, Uppsala, kan komma att rivas. Det rör sig om tidstypisk gårdsbebyggelse – ett bostadshus (1700-tal) och en bryggstuga (början av 1800-talet) – som är ovanlig och har ett kulturhistoriskt värde, men där fastighetsägaren nu ansökt om rivningslov. Lokalerna, som tidigare fungerat som konstnärsateljé, står idag tomma. Det förekommer problem med mögel och de är heller inte tillgänglighetsanpassade. Kostnaden för en upprustning anses vara för stor – riv och bygg nytt är fastighetsägarens recept…

Läs mer
keyboard_arrow_up