fbpx

”Swartlings ridskola”

Län: Stockholm
Ort: Stockholm
Datum: 20-12-2008

Byggnadsminnet Swartlings ridskola, eller f.d. Generalstabens stalletablissement, ägs av Akademiska hus som ville riva byggnaderna för att ge plats åt nya lokaler åt Musikhögskolan samt bostäder. Därför ville byggherren och Stockholms stad upphäva byggnadsminnet vilket Länsstyrelsen gjorde den 14 juni 2007. Riksantikvarieämbetet överklagade beslutet i januari 2007 och både länsrätt och kammarrätt har nu gett Riksantikvarieämbetet rätt i frågan.

 

keyboard_arrow_up