fbpx

Län: Norrbotten
Ort: Luleå
Datum: 02-07-2014

I Svartöstaden, Luleå, står ett stort antal bostadshus och förfaller. Svartöstaden kom till i slutet av 1800-talet då fattiga arbetare i hamnen och på sågverken i närheten byggde egna träkåkar till sina familjer. Stadsdelen är riksintresse för kulturmiljövården sedan 24 år som en unik och välbevarad arbetar- och kåkstad. Svartöstaden är numera landets enda kåkstad som i stort sett är bevarad intakt. Trots detta står flera av kommunens hus och förfaller. Om inget görs nu är det snart för sent. Några av husen står idag utanför detaljplanen på mark som kallas grön- och gråzon, och alla finns på kommunens rivningslista. Under de sista åren har det byggts nytt i Svartöstaden, vilket varit bra för utvecklingen av området. Men att samtidigt låta gamla kåkar som berättar om hur livet har varit och som ger bostäder åt gammal som ung, förfalla tills bara rivning återstår kan inte få fortsätta.

Uppdateringar

19-04-2022
Nu hotas åter flera hus av rivning, de hotade husen är utpekade som del av riksintresset Svartöstaden

28-01-2015
Svartöstans intresseförening anordnade under 2014 en medborgardialog om de rivningshotade husen i Svartöstan. Därefter togs frågan upp i kommunfullmäktige, som konstaterade att nuvarande detaljplan inte kommer att ändras och att berörda hus kommer att rivas. Nu bjuder Svartöstans intresseförening in till en ny medborgardialog, den 4 februari 2015. Läs mer på deras facebook-sida.
10-03-2016
”Stadsbyggnadsförvaltningen har efter genomförd kulturmiljöinventering och efter dialog med bland andra SSAB och de boende i Svartöstaden sammanställt ett beslutsunderlag till politiken gällande fyra av husen.
–Vi har tagit intryck av både inventeringen och de synpunkter som kommit in. Husen är i stort renoveringsbehov, men vi vill försöka undvika rivning, säger Malin Lagerwall, chef för kommunens stadsplaneringsavdelning.” Källa: luleå.se

En imponerande räddningsaktion för ortens gamla hus ledde till att fyra av de åtta rivningshotade husen i Svartsjöstaden nu räddas från rivning. Från Svenska Byggnadsvårdsföreningen lyfter vi på hatten för ett föredömligt arbete som visar hur viktig lokal opinionsbildning är för att få behålla kulturhistoriska fastigheter. Grattis Luleå och gratts Svartsjöstaden! /PS

Externa länkar
Klart: Anrika huset räddas från rivning | NSD 10 mars 2016
Rivningshotade hus i Svartöstaden kan räddas | luleå.se 10 mars 2016
Kamp för rivningshotade hus i Svartöstaden | P4 Norrbotten 10 mars
Svartöstadsborna: Vi ger oss aldrig! | Norrbottens Kuriren 4 feb 2015
Svartöstaden – misskött riksintresse
Namninsamling
Rivning hotar bostadshus
Facebook-sida

keyboard_arrow_up