fbpx

Svartmögel på träfasad med röd slamfärg

Hej
Vi har en villa i Karlsborg byggd 1907 med originalträfasad av stående läktlockpanel. Den har alltid behandlats med Äkta Falu rödfärg. Sedan ca 10 år har vi fått problem med svartmögel. Det växer på alla sidor mer eller mindre. Möglet verkar växa in i träsprickor och det går inte att tvätta bort eftersom då tvättar man också bort färgen. Vi har prövat bensaltensid som har varit effektivt på ett annat spritputsat hus vi äger men på träpanelen fungerar det inte lika bra.
Nu tänker vi ännu en gång ge oss på panelen och mekaniskt skrapa bort möglet och stryka på ny färg .Det är ca 5 år sedan senast. Men möglet kommer ju att vara kvar i sprickor och ojämnheter och fortsätta att växa.
Därför skriver jag och ber om råd. Finns det något annat mögelhämmande medel som jag kan använda? Går det att blanda i någon mögelhämmande substans i färgen före strykning? Något annat att tänka på?

Svar:

Mögel är i princip en ytlig skada som tas bort mekaniskt men när det har kommit in i springor och fördjupningar kan det vara svårt att få bort helt. Det är bara att skrubba med rotborste och eventuellt vatten med lite diskmedel i. Tyvärr kommer en hel del av slamfärgen också att följa med eftersom den fäster mekaniskt. Måla sen med Rödfärg utan linolja. Gifter och mögelmedel har, förutom att de är mer eller mindre giftiga giftiga, en begränsad och kortsiktig verkan och hamnar till största delen i rabbatten under. Orsaker till mögelangreppen kan vara flera, dåligt rengjord yta vid tidigare ommålning, mycket sporer i luften vid målning, träd- och/eller buskskuggade ytor m.m. Linoljan i tidigare färglager kan också vara en orsak om den inte varit av god kvalitet.

keyboard_arrow_up