fbpx
Foto: Vicki Wenander 2016

Den som vill måla med linoljefärg blir inte sällan ifrågasatt av tvärsäkra förstå-sig-påare som talar sig varma för moderna färgers överlägsenhet. Vicki Wenander hjälper dig att möta dem med vassa och välgrundade argument.

 1. »Linoljefärg är dyrt.«
  Ja, det är korrekt att literpriset är högre än för motsvarande vattenspädbara färgtyper. Men en liter linoljefärg räcker till många fler kvadratmeter än en liter vattenspädbar färg. Till skillnad från den vattenspädbara färgen, där mer än hälften av innehållet är vatten, kommer inget eller mycket lite av innehållet i linoljefärgsburken att dunsta bort. Genom att välja linoljefärg minskar du dessutom onödiga transporter av vatten, samtidigt som det blir mycket lättare att bära hem färgburkarna från färghandeln.
 2. »Att måla med linoljefärg är svårt.«
  Nej, det är inte svårare än att måla med vattenspädbar färg, men man måste ha ett annat handlag och förstå den färg man målar med. ungefär som när man kör en automatväxlad istället för en manuellt växlad bil. Det gäller att helt enkelt skaffa sig kunskap och att lyssna in den färg man målar med. Annars får man återkommande motorstopp och i värsta fall skär växellådan.
 3. »Linoljefärg torkar aldrig.«
  Om färgen inte torkar så har du med största sannolikhet målat för tjockt. Du ska stryka ut färgen mycket tunnare än vad du är van vid med vattenspädbar färg. Därför är mitt råd att du, när du tycker att du strukit ut färgen tunt nog, stryker ut den lika mycket till. Då brukar det bli bra. Anledningen är att linoljefärg inte innehåller något vatten som ska avdunsta. Det du stryker på, är det som stannar kvar. Andra orsaker till att linoljefärgen torkar långsamt kan vara att det är för kallt i det rum där färgen målats upp eller att luftomsättningen är för dålig. Då höjer du värmen en aning och ser till att vädra lite bättre.
 4. »Linoljefärg är farligt för miljön.«
  Nja, ingen färg är ju helt ofarlig för miljön, men just linoljefärg tillhör faktiskt de färgtyper som har en relativt låg miljöbelastning. Bindemedlet, linoljan, är ju en förnyelsebar resurs och den kan produceras lokalt. Det är pigmentvalet och eventuella andra tillsatser som kan leda till att linoljefärg blir miljöfarlig. På samma sätt som vissa pigment är farliga för människan är de farliga för miljön, men man kan ju undvika att måla med just dessa pigment och andra miljöfarliga tillsatser. Genom att vara uppmärksam på vad linoljefärgprodukterna innehåller och genom att ställa krav på fullständig innehållsdeklaration, kan man som konsument välja produkter med låg miljöbelastning.
 5. »Linoljefärg är farligt för människan.«
  Nej, inte är det särskilt farligt med linoljefärg. Linolja odlas ju på våra åkrar och det som blir kvar efter att oljan pressats ur fröna, ges som foder till våra kor. Många av oss lägger ju till och med linfrön på frukostgröten. Men, det är klart att det kan finnas tillsatser i linoljan som inte är hälsosamma att få i sig, så man ska inte äta linolja utan att först ha försäkrat sig om att den inte innehåller några ohälsosamma tillsatser. Vissa av de pigment som kan återfinnas i lin oljefärgen är så ofarliga att de används i tandkräm och hudsalvor, medan andra kan vara direkt ohälsosamma att stoppa i sig.Lösningsmedel, som alifatnafta och terpentin, är faktiskt inte nödvändiga att använda i linoljefärg. Välj produkter som helt saknar
  lösningsmedel, så slipper du utsätta dig för den hälsorisken. Något som man däremot inte kan undvika helt är den oxideringsprocess som sker när linoljefärg torkar. Den kan leda till allergiska reaktioner hos en del av oss, men eftersom oxidationen klingar av redan efter någon vecka brukar besvären minska ganska snabbt. Om man vet med sig att man kan få allergiska reaktioner, ska man undvika att sova i nymålade rum

Vicki Wenander, bebyggelseantikvarie och ordförande i Svenska byggnadsvårdsföreningen.

keyboard_arrow_up