fbpx

Svar på föreläggande, mål nr. P 3237-21, Schaggarps gård, Trelleborg, Skåne

Svenska byggnadsvårdsföreningen (SBF) bestrider yrkandena från Lernacken Projekt AB i målet (P 3237-21) angående överklagande av länsstyrelsen i Skåne län beslut, 2021-05-20, dnr 403-5540-2021 och 403-5537-2021 beträffande rivningslov och bygglov inom fastigheten Västra Verlinge 18:1, Trelleborgs kommun.

SBF yrkar att de framlagda yrkandena beträffande ändring av länsstyrelsens beslut avvisas.

Läs hela dokumentet här

Läs Trelleborgs kommunantikvaries yttrande här

Meny