fbpx

Har du drömt om att få äga en gammal järnvägsstation, ett godsmagasin eller en avlägset belägen banvaktsstuga? Nu har du ett gyllene tillfälle! 150 järnvägsbyggnader kommer att rivas eller säljas och till en låg penning kan du bli ägare till en av dem. Peter Sörensen berättar mer.

Tegelarkitekturen i Ormaryds stationshus avslöjar ett murarhantverk av högsta klass.

 

År 2003 fick dåvarande Banverket i uppdrag av regeringen att avveckla de fastigheter som man inte behövde för sin kärnverksamhet. Allt som allt kom listan att omfatta dryga 1100 fastigheter. Det var allt från pampiga, centralt belägna järnvägsstationer, till mindre stationer, banvaktsstugor, godsmagasin, inlösta villor och enkla förrådsbyggnader. En del av fastigheterna kom att säljas, men en stor majoritet revs istället – trots att det ofta fanns starka lokal krafter som ville bevara.

Bernt och Gullvei Andersson har bott i Ornäs gamla stationshus i 37 år.

– För lokalbefolkningen är järnvägsstationerna ofta förknippade med massor av minnen, berättar Arja Källbom, yrkesverksam byggnadsantikvarie, vice ordförande i Svenska Byggnadsvårdsföreningen och också hon ägare av en egen station, Ormaryd, uppförd 1898. I stationshuset möttes man och tog avsked av familj, kärlekar och vänner i livets olika skeden. Sådant sätter spår.

Stationsbyggnaderna är sällsynt välbyggda och påkostade fastigheter. I de flesta fall är de uppförda efter mönsterritningar utförda av några av Sveriges mest framstående arkitekter. Byggnaderna uppfattas ofta som en del av fundamentet i själva samhällsbygget. När de hotas av rivning sänder det olyckliga signaler om att samhället är på väg att monteras ned. Många med mig upplever dessutom att det är fel att riva byggnader som skulle kunna fungera i många år till, inte minst i dessa tider när vi behöver tänka miljömedvetet och hållbart.

Trafikverket positiv till samarbete

Under de nio år som Trafikverkets avvecklingsprojekt har pågått har många ortsbor kämpat för att rädda sina stationshus eller lokstallar, men till slut ändå tvingats uppleva hur de gamla fastigheterna rivits utan att en enda pinal tagits till vara. Många har vänt sig till Svenska Byggnadsvårdsföreningen i hopp om hjälp och många debattartiklar i ämnet har skrivits här i Byggnadskultur. Oftast med liten eller ingen verkan.

Hösten 2012 gjorde vi från föreningens sida därför till slut slag i saken och åkte till Trafikverket i Gävle för att på plats träffa Mats Nordblad som är ansvarig projektledare för avvecklingarna. Det var ett lärorikt och trevligt möte där vi fick möjlighet att lära känna varandras organisationer mer ingående.

Vår tanke med mötet var att erbjuda Trafikverket tillgång till föreningens breda nätverk av kunskap på området, för att genom detta förhoppningsvis kunna bidra till att fler fastigheter kommer i händerna på nya ägare istället för att rivas. Och att byggnadsmaterial och detaljer i de som trots allt rivs, i högre grad än idag återvinns.

Trafikverkets respons var mycket positiv, och tillsammans jobbar vi nu för att förbättra statistiken under detta avvecklingsprojektets sista år.

Av de ursprungliga 1100 fastigheterna återstår idag knappa 150 att avveckla. Här finns stationshus i varierande storlekar både i sten och trä, banvaktsstugor, gamla vattentorn, godsmagasin och mycket annat. Av bullerskäl får de fastigheter som ligger längs järnvägen inte användas som bostäder. Men med lite färg och omvårdnad kan de enkelt konverteras till fullt funktionella kontorshotell, möteslokaler, kaféer, butiker, gallerier, ateljéer, läkarmottagningar, lager eller förråd. Priset är oftast mycket modest satt.

Visst kan man tycka att mer kunde räddats under de år som gått. Men det lönar sig inte att gråta över spilld mjölk. I detta nu vill vi istället lägga fullt fokus på att rädda det som räddas kan av de fastigheter som återstår. Här finns nu alltså ett gyllene tillfälle för dig som någon gång drömt om att äga en station, eller som vill komma över spännande affärs-, kontors- eller förrådslokaler till ett mycket överkomligt pris. Samtidigt gör du en insats för att bevara ortens stads- och kulturmiljö.

Så, vad säger du? Sugen på att bli med station?

Peter Sörensen

är byggnadsingenjör, civilekonom och egen företagare. Länsombud i Byggnadsvårdsföreningen.

peter@greenhouse.nu

1/2013