fbpx

Strå kalkbruk och stenkross

Län: Västmanland
Ort: Sala
Datum: 04-07-2013

Rivningshot. Strå kalkbruk och stenkross i Sala hotas av rivning sedan några år då verksamheten varit nedlagd. I den fördjupade översiktplanen för staden, vilken dock ännu ej är antagen, framhålls miljön som ett viktigt landmärke. Trots förslag om upprustning och bevarande är nu en rivning av industrimiljön nära förestående. Industribyggnaderna utgör ett anslående landmärke i staden och en bärande del av Salas moderna industrihistoria – en uppfattning som dock inte synes delas av ortens ledande politiker. Vid en inventering 1998-99 utförd av Västmanlands läns museum på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanlands län beskrevs anläggningen vara av betydande historiskt värde samt av teknikhistorisk betydelse. Det framhölls särskilt att detta var det enda bevarade industriella kalkbruk i länet och ett av de få kvarstående i landet.

Uppdateringar
21-01-2014
En kulturhistorisk dokumentation av Strå kalkbruk har gjorts, på uppdrag av ägaren Björka Mineral AB. Det finns en rivningsanmälan inlämnad och troligen kommer rivning att ske under vårvintern om ingen kommer på ett sätt att stoppa den. Det har bildats en intressegrupp som har till syfte att rädda anläggningen från rivning.
24-04-2014
Rivningsarbetet har påbörjats. Direkt efter påsk inleddes rivningsarbetet med de gamla byggnaderna vid Strå. Det mesta av huset för den före detta stensorteringen är nu rivet och inom kort är även stora fabriksbyggnaden ett minne blott. Silobyggnaden med den stora smileysen på, liksom magasinet bredvid, klarar sig från rivning för tillfället.

Externa länkar
Bebyggelseregistret
Låt Strå – facebookgrupp
Bara Sala har en sådan miljö

keyboard_arrow_up