fbpx

Storgatan 19 i Umeå (Utgård 15)

Län: Västerbotten
Ort: Umeå
Datum: 28-01-2011

Uppdatering 12 maj 2011: Utgård 15 får inte rivas. Både länsstyrelsen och förvaltningsrätten har avslagit fastighetsägarens överklagande.

Rivningsivern går vidare i Umeå, kulturhuvudstad 2014. Nyligen söktes rivningslov för ett bostadshus på Storgatan 19 i Umeå (Utgård 15) – för andra gången. Byggnadsnämnden har avstyrkt rivningen med hänvisning till byggnadens kulturhistoriska värde, men nu ska fastighetsägaren överklaga beslutet. I en intervju med Västerbottens Folkblad sa fastighetsägaren, – Den här kåken kommer vi att vägra reparera. Fastighetsägaren, som driver blomsterhandel, vill riva och därmed skapa utrymme för parkeringar för sin verksamhet. Enligt Västerbottens museum är det aktuella bostadshuset en av endast ca 15-20 byggnader i Umeå som finns kvar från tiden före stadsbranden 1888 och är till sin utformning typisk för Umeås äldre trähusbebyggelse. Läs mer i Västerbottens Folkblad. I Umeå hotas också ett antal byggnader i kvarteret Heimdal, ett funkishus på Rådhusesplanaden och Varmbadhuset. Kammarrätten har sagt ja till rivning av Rosa huset. För mer info om rivningarna i Umeå se Västerbottens län (Länkar nedan).

Uppdateringar
05-12-2013
Fastighetsägaren har nu av byggnadsnämnden i Umeå kommun blivit ålagd att undersöka fastigheten med hjälp av godkänd sakkunnig person.

Externa länkar
Västerbottens Folkblad
Västerbottens län
Fastighetsägaren får inte riva | VK 12 maj 2011

Meny