Storgatan 19 i Umeå (Utgård 15)

Län: Västerbotten
Ort: Umeå
Datum: 28-01-2011

Uppdatering 12 maj 2011: Utgård 15 får inte rivas. Både länsstyrelsen och förvaltningsrätten har avslagit fastighetsägarens överklagande.

Rivningsivern går vidare i Umeå, kulturhuvudstad 2014. Nyligen söktes rivningslov för ett bostadshus på Storgatan 19 i Umeå (Utgård 15) – för andra gången. Byggnadsnämnden har avstyrkt rivningen med hänvisning till byggnadens kulturhistoriska värde, men nu ska fastighetsägaren överklaga beslutet. I en intervju med Västerbottens Folkblad sa fastighetsägaren, – Den här kåken kommer vi att vägra reparera. Fastighetsägaren, som driver blomsterhandel, vill riva och därmed skapa utrymme för parkeringar för sin verksamhet. Enligt Västerbottens museum är det aktuella bostadshuset en av endast ca 15-20 byggnader i Umeå som finns kvar från tiden före stadsbranden 1888 och är till sin utformning typisk för Umeås äldre trähusbebyggelse. Läs mer i Västerbottens Folkblad. I Umeå hotas också ett antal byggnader i kvarteret Heimdal, ett funkishus på Rådhusesplanaden och Varmbadhuset. Kammarrätten har sagt ja till rivning av Rosa huset. För mer info om rivningarna i Umeå se Västerbottens län (Länkar nedan).

Uppdateringar
05-12-2013
Fastighetsägaren har nu av byggnadsnämnden i Umeå kommun blivit ålagd att undersöka fastigheten med hjälp av godkänd sakkunnig person.

Externa länkar
Västerbottens Folkblad
Västerbottens län
Fastighetsägaren får inte riva | VK 12 maj 2011

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

april 2020
maj 2020
maj 03 2020

Jättegrönt

Friluftsmuseet Gamla Linköping, Tunnbindaregatan, Linköping, Sverige
Inget evenemang hittades!
Visa fler