Stora Bommens svängbro (Osthyveln) i Göteborg

Län: Västra Götaland
Ort: Göteborg
Datum: 15-04-2013

Den yttre svängbron vid Stora Bommen i Göteborg är rivningshotad av pågående byggplaner för området. Bron är Göteborgs första svängbro och kallas lokalt för “Osthyveln” för att den är så låg att passagerarna på turistbåtarna som passerar under bron får ducka. Bron uppfördes redan 1861 och tillverkades av Motala Verkstad. Den uppfördes som järnvägsbro för Södra hamnbanan, men är idag en vägbro i ett område som staden nu har stora utvecklingsplaner för. Bron ingår tyvärr inte i utvecklingsplanerna och är idag akut rivningshotad. På Facebook har det startats ett upprop för att stoppa rivningen och du kan stödja eller kommentera det på facebook.com/raddaosthyveln.

Uppdateringar
18-06-2013
Industrihistoria i väst har lämnat in en ansökan om byggnadsminneförklaring av bron.

Externa länkar
Slutduckat under Osthyveln när nya bron står klar | P4 Göteborg 9 feb 2015
Stora Bommens bro blir inte byggnadsminne | Länsstyrelsen 28 mars 2014
Osthyveln, Göteborgs första svängbro | SIM 29 april 2014
Stöd uppropet “Rädda osthyveln” på facebook

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, dock ej specifika dieter).
    Observera att lägret blir billigare med ett medlemskap (dock ej för trädgårdslägret som redan är nedsatt i pris).
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

januari 2020
mars 2020
Inget evenemang hittades!