fbpx

Stomme i 20-talshus – vilken konstruktion?

Försöker förstå hur stommen i mitt hus ser ut. Huset har liggande panel på utsidan och väggar i pärlspånt på insidan. Sen har det satts tretexskivor, masonit och gips på insidan. Huset är ett suterränghus med delvis jordgolv i undervåningen. Det är två våningar ovanpå suterängplanet. I källaren kan jag se att stommen är gjord av glest timmer med snedsträvor. Ser nästan ut som konstruktionen på ett korsvirkeshus. Utanpå den stommen är det brädklätt på bägge sidor med sågspån emellan. Nu blir jag inte klok på hur konstruktionen på de övriga två våningarna är gjord. Det jag ser är att det är sågspån bakom den liggande panelen. Någon som vet hur stommen R uppbygd? Kan det vara timmer som bär med regelstomme inblandad?

Svar:

Arkitekturen skvallrar om att ditt hus är uppfört i vinkel i slutet av 1800-talet och tillbyggt i vinkeln med pulpettak, kanske någon gång runt 20-talet. Den ursprungliga åldern avslöjas av takvinkel, figursågade taktassar, originalfönstrens indelning, lösa innebågar och den liggande panelen. Med ledning av det och din beskrivning är en kvalificerad gissning att stommen är stolpverk, en äldre typ av regelstomme som påminner om korsvirke. Det var virkesbesparande och man fyllde utrymmet mellan panelerna med kutterspån. Ofta är dessa hus kalla eftersom kutterspånet har satts sig i väggarna och bildat hålrum högst upp i facken. De olika lagren med tretex, masonit och gips kan peka på att kalla väggar har varit ett problem länge. Man kan tilläggsisolera denna konstruktion med godeffekt genom att blåsa in cellulosaisolering i dessa hålrum. Om huset är uppvärmt vintertid kan en värmekamera avslöja var hålrummen finns utifrån.

Sannolikt har grunden varit dålig eftersom man någon gång har gjutit på en cementsockel. Det innebär att du skall vara lite vaksam på klimatet i källaren och sprickbildningar i grunden.

keyboard_arrow_up