Brovaktarstugan Stocksundsbro

Län: Stockholm
Ort: Danderyd, Stocksund

Den gamla brovaktarstugan Stocksundsbro uppfördes ursprungligen år 1789. Här har funnits en beryktad krog, lanthandel samt under åren 1945–2010 bilverkstad. Numera hyrs byggnaden ut som förråd, men förfaller. Området där brovaktarstugan ligger är utpekat som särskilt värdefullt ur kulturhistorisk synpunkt i Kulturmiljöhandboken för Danderyds kommun. Hela området har ett stort kommunikationshistoriskt intresse och utgör en väl sammanhållen miljö som visar på en central betydelse under lång tid. Nu har en privatperson begärt att Danderyds kommun upprättar ett tillsynsärende för fastigheten,

Utdrag ur Kulturmiljöhandboken: https://www.danderyd.se/globalassets/globala-filer/bygga-bo-och-miljo/bygglov/kulturmiljohandboken/b59-sikreno—stocksundet.pdf