fbpx

Stockholms läns museum

Stockholms läns museum är Storstockholms eget museum som arbetar för att göra alla medvetna om betydelsen av länets historia och värdet av våra kulturmiljöer.

Museets verksamhet skiljer sig till viss del från traditionella museer med stora fasta basutställningar, då man i stället vill nå ut sin publik genom skolbesök, vandringsutställningar och skyltade kulturstigar i historiska miljöer. Museet har dock en mindre fast utställning med en beskrivning av ett antal levnadsöden i länet och tillfälliga utställningar om kulturhistoria, byggnadsvård och konst.

Hemsida
Museets hemsida

Vi finns på
Adress: Järnvägsgatan 25
Post nr: 131 54
Ort: Nacka
Stockholm

Kontakt
Peter Bratt
Tele: 08 58 61 94 10 & 0765 26 94 10
peter.bratt@stockholmslansmuseum.se