Stockholms läns museum

Välkommen till Stockholms läns museum

Vi är en del av Region Stockholm och arbetar med kulturhistoria, kulturmiljö och konst. Stockholmslansmuseum.se är vår digitala museibyggnad. På vår webb och i andra digital kanaler berättar vi om spännande besöksmål, om länets konst, arkitektur och kulturhistoria. Om livet här igår och idag. Tillsammans med länsinvånarna skapar vi innehållet. Välkommen att besöka oss på webben eller i mobilen.

 

Hemsida
Museets hemsida

Kontakt
Annelie Kurttila, Museichef
Telefon:  076-526 94 40, 08-123 379 41
Mejl: annelie.kurttila@regionstockholm.se