Stigbergsparken

Län: Stockholm
Ort: Stockholm

Den nya tunnelbanestationen Sofia planeras att förläggas till Stigbergsparken på Södermalm. Stationsbyggnaden kommer att bli elva meter hög och 800 kvadratmeter stor. Parken kommer att stenläggas och många av träden att fällas. Projektet är ett av flera exempel på att parkmark på Södermalm bebyggs. Katarina hembygdsförening har engagerat sig i ärendet.

Facebookgruppen ”Rädda lindarna i Stigbergsparken”

Bild: Wikicommons/Holger.Ellgaard