fbpx

Län: Stockholm
Ort: Stockholm
Datum: 13-06-2018

En detaljplan för Ersta sjukhus möjliggör byggandet av en ny sjukhusbyggnad på 23 – 28 000 kvm inom sjukhusområdet. Detaljplanen har fått kritik från bland annat stadsmuseet och Skönhetsrådet. Den tänkta byggnaden är placerad i anslutning till äldre byggnader, bland annat hus från 1700-talet. Sprängningen för den planerade gången under Erstagatan kan medföra vibrationer som kan skada byggnader i närområdet. Det viktiga grönområde som är sjukhusparken kommer i stort sett att byggas igen. Utvecklingen i området med en ny gymnasieskola för 750 elever, nytt campus för Ersta Sköndal och det nya sjukhuset innebär också betydligt fler människor i området. Detaljplanen gick igenom efter en miljöutredning, och berörda grannar anser att det finns många frågetecken kring både utredningen och hur det gick till när detaljplanen blev beviljad. Nu har Ersta diakoni gått ut med en avvikelse i detaljplan, där de vill utöka ännu mer genom att höja byggnaden, något som de tidigare fått backning på i planprocessen. Nu vill de efter beviljad detaljplan ändå ha den extra våningen.

Uppdatering 2021-01-13
Ersta diakoni vill ytterligare bebygga inom detaljplaneområdet Rabatten 9, denna gång en byggnad för ca 58 studentbostäder på den nyligen bildade fastigheten Ersta 26. Rivningslov har lämnats in för de byggnader som står på tomten idag, varav den ena är gul- och den andra grönklassad enligt Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering.

Externa länkar
Remissvar Stadsmuseet
Pressmeddelande byggföretaget HENT

keyboard_arrow_up