fbpx

stenmjölets egenskaper

Frågeställare: Eva Lind
Är det lämpligt att lägga stenmjöl mot en husgrund, eller binder det för mycket fukt, som kan riskera att tränga in i grunden. Vi har lagt duk, dräneringsrör, grovt grus och därefter ett lager stenmjöl på 15 cm. Stenläggning med natursten ovanpå, lutning från grunden. Huset har ingen källare. Ökar risken för tjäle om stenmjölet binder fukt. Vi har lagt ner frigolitskivor.

Svar:
Svårt att avgöra. Det är riktigt att stenmjöl binder fukt mer än tex makadam eller ärtsingel och inte förmår att vädra ut fukt på samma sätt. Men samtidigt isolerar det bättre både mot ytvatten och värmeförluster från grunden. Men jag tror ändå att husets läge i terrängen och den omkringliggande markens dränerande förmåga har större betydelse. Du har ju för övrigt gjort en korrekt dränering som borde ta hand om vattnet. Om du är orolig kan du mäta luftfuktigheten i grunden med en hygrometer och se om den blir för hög under någon årstid.

keyboard_arrow_up