Stenkrossen i Lund

Län: Skåne
Ort: Lund

En större verkstadsbyggnad som ritades av Karl Koistinen och Bernt Nyberg 1963, byggdes om 1995 för att användas av gymnasieskolan Spyken. Fasaderna är uppförda i betongelement med fönsterband. I den östra delen finns en skorsten och ventilationshuv i plåt. I bevarandeprogrammet Lund utanför vallarna del II står skrivet att man vill uppmärksamma byggnaden även om man valde att inte rödmarkera den.

Uppdateringar
19-02-2019
Byggnadsnämnden har ställt sig bakom att Stenkrossen ska bevaras.

Externa länkar
Stenkrossen får respit – blir kvar hela 2018 | Sydsvenskan 31 jan 2017
Ingen räddning för Stenkrossen | Skånska Dagbladet 16 dec 2016
Rädda Stenkrossen | Politikenlund.se 12 dec 2016
Riv inte Stenkrossen | Lokaltidningen Lund Staffanstorp 26 juni 2015
Läsartext: Riv inte viktiga kulturbyggnader! | Sydsvenskan 24 maj 2014
Yttrande över Detaljplan för kvarteren Råbykungen och Stenkrossen m fl i Lund. | Gamlalund.se 17 dec 2012
Ur Bevaringsprogram Lund från dec 1985
Industrimiljöer i Lunds kommun | Regionmuséet 2007

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, dock ej specifika dieter).
    Observera att lägret blir billigare med ett medlemskap (dock ej för trädgårdslägret som redan är nedsatt i pris).
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

mars 2020
april 2020
maj 2020
juni 2020
Inget evenemang hittades!